Kontakt z nami

  • Zawiła 61 lok.2 , 30-390 Kraków (Budynek Alstar)
  • NIP: 679-27-06-893
  • Bank: Idea Bank : 61 1950 0001 2006 0075 8413 0002
  • Magda: +48 508 254 200
  • Piotrek: +48 533 672 614
  • biuro@pmdesign.com.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informujemy, że: Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest PMdesign Magdalena Hodurekj, z siedzibą 30-390 Kraków, ul. Zawiła 61 lok 2 . Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach związanych z realizacją przedmiotu umowy i związku z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i rachunkowego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania Panią/Pana o nowych towarach, promocjach i usługach. Dane osobowe pozyskiwane są od Pani/Pana. Podanie danych jest dobrowolne. Brak niektórych informacji może jednak uniemożliwić realizację przedmiotu umowy. Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp inne podmioty przetwarzające, jak np. firmy przewozowe, księgowe, prawnicze, ubezpieczeniowe, hostingowe, z którymi współpracujemy w celu realizacji przedmiotu umowy lub w związku z obowiązującymi przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, a po ustaniu tego okresu przez cały czas wynikający z przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: biuro@pmdesign.com.pl W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Back to top of page